Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı Ne Zaman? Sınav Tarihi

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 04 Aralık 2022 tarihinde yapılacaktır. Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından  04 Aralık 2022 Pazar günü saat 10.15’te tek oturum halinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu/Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve 90 (doksan) dakika sürecektir.

Arabuluculuk Sınavının organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda olacaktır. Ayrıca sınav görevlileri ÖSYM tarafından atanacaktır.

Arabuluculuk Sınav Tarihi Ne Zaman?

Arabuluculuk Sınav Tarihi Ne Zaman
Arabuluculuk Sınav Tarihi Ne Zaman

Arabuluculuk Sınavında Kaç Soru Sorulacak?

Arabuluculuk Sınavı, 60 çoktan seçmeli sorudan oluşacaktır. Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların, testten aldıkları ham puan kullanılarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sonuç bilgisi olarak; 70 ve üzerinde puan alan adaylar için “Başarılı” ibaresi, 70 puanın altında puan alan adaylar için “Başarısız” ibaresi yer alacaktır.

Arabuluculuk Sınavına girmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
  • Tam ehliyetli olmak,
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
  • Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
  • Arabuluculuk eğitimini tamamlamak,
  • Şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.
Benzer Haberler
Cevap Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezleri kullanmaktayız. Kabul ediyorum.Çerez Politikamız