İnternetten para kazananlara vergi ödeme düzenlemesi

İnternetten para kazananlara vergi ödeme düzenlemesi geldi. Vergi muafiyeti de içeren 56 maddelik bir kanun teklifi sunuldu. Maddelerin içinde İnternetten para kazananlara vergi ödeme düzenlemesi getirildi. Artık internetten kazanç sağlayan Youtuber’ lara vergi kolaylığı sağlandı.

Düzenleme öncesi Youtube’de videosu olup reklamlardan para kazananlar vergi mükellefi oluyorlardı ve defter tutma zorunluluğu vardı. 2021 Vergi Muafiyeti düzenlemesi ile bu durum kaldırıldı ve internet üzerinden gelir sağlayanlara vergi ödemede kolaylık getirildi.

internet üzerinden kazanç sağlayanların vergi ödemesi nasıl olacak? 2021

İnternetten para kazananlar, internet üzerinden kazanç sağlayan Youtuber‘ lar yayınladıkları videolarda reklamlar üzerinden kazanç sağlıyorlar. Bu kazançlar ile otomatik vergi mükellefi oldukları için defter tutma zorunluluğu taşıyorlardı. Yeni kanun teklifi ve internet üzerinden para kazananlar için vergi kolaylığı getirildi.

İnternetten para kazananları ilgilendiren vergi kanunu onaylandı

İnternet üzerinden gelir sağlayan, sosyal medyada içerik üreten ve mobil cihazlar için uygulama geliştiricilerini ilgilendiren vergi ödemesi kanun teklifinin 25 maddesi onaylandı. Bundan böyle ,internet üzerinden gelir sağlayan herkes bu kanuna göre banka yolu ile kesilecek %15’lik gelir vergisine tabi tutulacaklar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen vergi kanununda ilk 25 maddeye göre artık internetten gelir sağlayan kişilere banka %15’lik gelir vergisi uygulayacak. Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi’nin ilk 25 maddesinin kabul edilmesiyle birlikte içerik üreticilerini ve mobil uygulama geliştiricilerini ilgilendiren önemli değişiklikler hayata geçiyor. Tüm detaylar aşağıda yer almaktadır.

İnternetten Kazanç Sağlayanlara Vergi Düzenlemesi Nasıl Olacak?

internetten Kazanç Sağlayanlara Vegi Düzenlemesi
internetten Kazanç Sağlayanlara Vegi Düzenlemesi

“Sosyal içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricileri gelir vergisinden istisna tutulacak. Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek. Buna göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak.” “Bu istisnadan yararlanmak için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekecek.”

“Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu’nun “muhtasar beyanname” ve “vergi tevkifatının yatırılması” başlıklı maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak.” “Cumhurbaşkanı, düzenlemedeki tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkili olacak.”

Buradanda anlaşıldığı gibi internet üzerinden kazanç sağlayan Youtuber ve metin yazarları vb. gibi kişiler tek yapacakları şey Türkiye’ de kurulu olan bir bankadan hesap açıp gelirler oraya gönderilecek. Banka otomatik olarak vergi kanunu maddesince öngörülen %25 kesintiyi uygulayacak. Bankalar, açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu‘nun “muhtasar beyanname” ve “vergi tevkifatının yatırılması” başlıklı maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak.

Mükelleflerin, düzenleme kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması, istisnadan faydalanmalarına engel oluşturmayacak. İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespiti halinde, eksik tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası kesilerek gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Cumhurbaşkanı, düzenlemedeki tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkili olacak.

Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek

Fiziki ortamdan bağımsız olarak internet üzerinden, elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilecek.

internetten para kazanan Youtuber’lara vergi ödemesi nasıl olacak?

Yine Yotuber’lar vergi mükellefi olacaklar fakat defter tutma zorunluluğu kalkacak. İlişkili oldukları banka vergiden sorumlu olacak. Bunun sonucunda kazanılan kazançtan banka yatan paranın doğrudan stopajını kesecek.

Benzer Haberler
Cevap Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezleri kullanmaktayız. Kabul ediyorum.Çerez Politikamız