Lubunyaların Kullandığı Dil Lubunca, Lubunaca Nedir, Tarihçesi ve Özellikleri

Lubunyaların Kullandığı Dil Lubunca, Lubunaca Nedir? İlk önce Lubunya nedir? onu belirtelim. “Lubunya,” genellikle LGBT+ topluluğundaki eşcinsel erkekleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Türkçede argo olarak kullanılan bu terim, genellikle olumsuz bir çağrışıma sahip olabilir. Bu nedenle, kullanımı bazı çevrelerde hoş karşılanmayabilir. LGBT+ topluluğunda kendilerini ifade etmek için farklı tercihlerde bulunan bireyler olduğundan, terimlerin kullanımı ve anlamı kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle, bu terimi kullanırken karşınızdaki kişinin tercihlerine saygı göstermek önemlidir.

Lubunyaların Kullandığı Dil, genellikle “Lubunaca” olarak adlandırılan ve Türkiye’deki LGBT+ topluluğu arasında kullanılan bir argo dilidir. Lubunaca, Türkçe’nin yanı sıra Arapça, Farsça, Fransızca gibi dillerden alınan kelimeler ve ifadelerle zenginleştirilmiş bir dildir. Bu dil, topluluk içindeki bağlılığı güçlendirmek ve özel bir kimlik oluşturmak amacıyla kullanılır. Lubunaca, genel toplumda yaygın olarak bilinen ve anlaşılan bir dil değildir. Bu dil genellikle LGBT+ topluluğu içinde özel bir iletişim aracı olarak kullanılır ve topluluk içindeki bağlılığı pekiştirmek amacıyla gelişmiştir. Dolayısıyla, genel toplumda Lubunaca’yı anlayabilen veya kullanan kişi sayısı sınırlıdır.

Lubunca Nedir? Lubunaca Nedir?

Lubunca, Labunca veya Lubunyaca, Türkiye’deki seks işçileri ve LGBT topluluğu tarafından kullanılan gizli bir Türkçe söz ve argodur. Terim lubni kökünden türemiştir. Lubunaca, genel olarak Türkiye’deki LGBT+ topluluğu arasında kullanılan özel bir argo dildir ve bu nedenle Türk toplumuna özgü bir dildir. Ancak, dilin yapısında Türkçe’nin yanı sıra Arapça, Farsça, Fransızca gibi dillerden kelimeler ve ifadeler de bulunabilir. Dolayısıyla, Lubunaca’nın Türk toplumuna özgü bir dil olduğu söylenebilir.

Türkiye’deki LGBT+ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve diğer cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliğine sahip) topluluğu arasında kullanılan özel bir argo dildir. Lubunaca dili, özellikle eşcinsel erkekler arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. LGBT+ topluluğu içinde özel bir iletişim aracı olarak kabul edilen Lubunca, Lubunaca, topluluğun birlikte hissetme ve kimliklerini ifade etme şekillerinden biridir. Bu nedenle, genellikle LGBT+ topluluğuna ait olan ve topluluk içindeki bağlılığı ve dayanışmayı güçlendiren bir dildir.

Lubunaca’nın Tarihçesi, Lubunaca’nın kökenleri ve gelişimi.

Lubunaca’nın kökenleri ve gelişimi, LGBT+ topluluğunun Türkiye’deki tarihsel ve sosyal arka planıyla yakından ilişkilidir. Bu dil, topluluğun maruz kaldığı dışlanma, ayrımcılık ve zorluklarla baş etmek için ortaya çıkmıştır. Lubunaca, topluluk içinde bir aidiyet ve dayanışma aracı olarak kullanılmış ve zamanla gelişerek zenginleşmiştir.

Lubunaca’nın kökenleri genellikle 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanır. Bu dönemde LGBT+ bireyler, genellikle toplumun dışında kabul edildikleri için kendi aralarında iletişim kurmak için farklı bir dil oluşturmuş olabilirler. Dilin yapısında Türkçe’nin yanı sıra Arapça, Farsça, Fransızca gibi dillerden alınan kelimeler ve ifadeler de bulunabilir. Bu dil, topluluğun günlük yaşamında ve kültüründe önemli bir yer edinmiş ve topluluğun birlikte hissetme ve kimliklerini ifade etme şekillerinden biri haline gelmiştir.

Lubunaca Hangi dönemlerde ve nasıl kullanılmıştır?

Lubunaca, genellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren LGBT+ topluluğu arasında kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde LGBT+ bireyler, genellikle toplumun dışında kabul edildikleri için kendi aralarında iletişim kurmak için farklı bir dil oluşturmuş olabilirler. Lubunaca, özellikle LGBT+ topluluğunun karşı karşıya kaldığı ayrımcılık ve dışlanma gibi zorluklarla baş etmek için bir dayanışma aracı olarak kullanılmıştır.

Lubunaca, özellikle LGBT+ topluluğunun gizli ve kapalı alanlarda bir araya geldiği yerlerde, örneğin gece kulüplerinde, sokaklarda veya mahallelerde kullanılmış olabilir. Bu dil, topluluğun kimliklerini ifade etme ve birlikte hareket etme şeklinde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde ise Lubunaca, LGBT+ topluluğunun dijital platformlarda iletişim kurmasında ve topluluk içindeki dayanışmayı sürdürmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Lubunaca’nın LGBT+ topluluğundaki yeri ve önemi nedir?

Lubunaca, LGBT+ topluluğundaki önemli bir yer ve değere sahiptir. Bu dil, topluluk üyeleri arasında bir aidiyet ve kimlik ifadesi olarak kabul edilir. LGBT+ bireyler, genellikle toplumun dışında kabul edildikleri için Lubunaca, onlar için güvenli ve anlamlı bir iletişim aracı haline gelmiştir. Dil, topluluk içinde bir dayanışma ve birlik hissi yaratır ve topluluk üyeleri arasında özel bir bağ oluşturur.

Lubunaca ayrıca LGBT+ kimliğinin ifade edilmesinde ve toplumla iletişimde önemli bir rol oynamaktadır. Dil, LGBT+ topluluğunun kendi içinde bir kültür oluşturmasına ve bu kültürü korumasına yardımcı olur. Aynı zamanda, Lubunaca’nın kullanımı LGBT+ bireyler arasındaki dayanışmayı ve topluluk içindeki güçlü bağları güçlendirir. Bu nedenle, Lubunaca LGBT+ topluluğu için sadece bir dil değil, aynı zamanda bir kimlik ve kültürel bir ifade biçimidir.

Lubunaca’nın Özellikleri Nelerdir?

Lubunaca’nın özellikleri şunları içerebilir:

 1. Kelime Dağarcığı: Lubunaca, Türkçe’nin yanı sıra Arapça, Farsça, Fransızca gibi dillerden alınmış kelimeleri içerir. Bu kelimeler genellikle LGBT+ topluluğunun deneyimlerini ve kültürünü ifade etmek için özel anlamlar kazanmıştır.
 2. Yapı: Lubunaca’nın dil yapısı genellikle Türkçe’ye benzese de, özel terimler ve ifadelerle zenginleştirilmiştir. Dilin yapısı, topluluk içindeki iletişimin daha etkili ve anlamlı olmasını sağlar.
 3. Gizlilik: Lubunaca genellikle toplumun dışında kabul edilen LGBT+ bireyler arasında kullanıldığı için gizlilik önemlidir. Bu nedenle, dilin yapısı ve kelimeleri genellikle dışarıdan anlaşılmaz veya fark edilmez.
 4. Topluluk Bağlılığı: Lubunaca, LGBT+ topluluğu içinde bir aidiyet ve dayanışma aracı olarak kabul edilir. Dil, topluluk üyeleri arasında güçlü bir bağ oluşturur ve ortak bir kimlik duygusu oluşturur.
 5. Kültürel İfade: Lubunaca, LGBT+ topluluğunun kültürel ifadesinin bir parçasıdır. Dil, topluluğun deneyimlerini, duygularını ve kimliğini ifade etmek için önemli bir araçtır.

Bu özellikler, Lubunaca’nın LGBT+ topluluğu içindeki önemini ve işlevini yansıtır. Dil, topluluk üyeleri arasında iletişimi güçlendirirken, aynı zamanda ortak bir kimlik ve kültürel bir ifade biçimi olarak da hizmet eder.

Lubunaca’da Sözlükler, Lubunaca için yayınlanmış veya hazırlanmış sözlükler var mı?

Lubunaca için resmi bir sözlük bulunmamaktadır. Ancak, LGBT+ topluluğu içindeki bireyler tarafından oluşturulan veya paylaşılan sözlükler mevcuttur. Bu sözlükler genellikle dijital platformlarda, forumlarda veya sosyal medya gruplarında paylaşılmaktadır. Bu sözlükler, Lubunaca kelimelerin anlamlarını ve kullanımlarını açıklamak için oluşturulmuştur ve LGBT+ topluluğu içindeki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Lubuncaya örnek bir kaç kelime verelim.

Lubunya: Feminen, pasif, gay

Çarka çıkmak: partner aramak,

Güllüm: Eğlence, gırgır, şamata

Kür: Yalan

Kür Alıkmak: Yalan Söylemek

Madilik: Kötülük, Bela Çıkartmak, Çıldırmak

Happutka: Putka: Vajina

Similya: Penis

Laki: Ahlak Polisi

Paparon: Polis.

Çorcu: Hırsız

Balomaz: Yaşlı Erkek

Şovşak = Ergen Çocuk, Temiz Yüzlü Erkek

Cangal: Ayakkabı

Gacı: Kadın

Gacıvarı: Kadınsı

Habbe: Yemek

5. Lubunaca Nasıl Öğrenilir?

Lubunaca’yı öğrenmek isteyenler için ipuçları Nelerdir?

 1. Kelime Dağarcığı: Lubunaca’nın temel kelimelerini ve ifadelerini öğrenmeye başlayın. Bu kelimeler genellikle sevgi, samimiyet ve dayanışma gibi kavramları ifade eder.
 2. Dinleyin ve İzleyin: Lubunaca konuşan kişileri dinleyin ve onların konuşmalarını izleyin. Bu size dilin nasıl kullanıldığını ve hangi bağlamlarda kullanıldığını öğretecektir.
 3. Pratik Yapın: Lubunaca’yı öğrenirken pratik yapmak önemlidir. Dilin temel yapısını anlamak ve kelimeleri kullanmaya alışmak için günlük konuşmalarınıza Lubunaca kelimeleri ekleyebilirsiniz.
 4. Sosyal Medyayı Kullanın: Lubunaca öğrenmek için sosyal medyayı kullanabilirsiniz. LGBT+ topluluğuna ait gruplarda veya forumlarda Lubunaca kelimelerini ve ifadelerini görebilir ve öğrenebilirsiniz.
 5. Kaynaklardan Faydalanın: Lubunaca öğrenmek için hazırlanmış kaynakları kullanabilirsiniz. Bu kaynaklar, Lubunaca kelimelerin anlamlarını ve kullanımlarını açıklar ve dilin temel yapısını öğrenmenize yardımcı olabilir.
 6. Topluluk İçinde Aktif Olun: LGBT+ topluluğu içinde aktif olarak yer alarak Lubunaca’yı daha iyi öğrenebilirsiniz. Bu, dilin gerçek hayattaki kullanımını gözlemlemenize ve öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Lubunaca öğrenmek sabır gerektiren bir süreç olabilir, ancak sürekli pratik yaparak ve topluluk içinde yer alarak dilinizi geliştirebilirsiniz.

Lubunaca öğrenmek için kaynaklar ve öneriler

 1. LGBT+ Topluluğu İle İletişim: LGBT+ topluluğu içinde yer alarak Lubunaca’yı öğrenmeye başlayabilirsiniz. Topluluk üyeleriyle iletişim kurarak dilin kullanımını gözlemleyebilir ve pratik yapabilirsiniz.
 2. Dijital Platformlar: Lubunaca öğrenmek için çeşitli dijital platformlardan yararlanabilirsiniz. LGBT+ topluluğuna ait forumlar, sosyal medya grupları ve diğer dijital ortamlarda Lubunaca kelimelerini ve ifadelerini görebilir ve öğrenebilirsiniz.
 3. Dinleme ve İzleme: Lubunaca konuşan kişileri dinleyerek ve onların konuşmalarını izleyerek dilin kullanımını ve doğru telaffuzunu öğrenebilirsiniz.

Lubunaca Sözlüğü Var mı?

Resmi bir Lubunaca sözlüğü bulunmamaktadır, ancak LGBT+ topluluğu içindeki bireyler tarafından oluşturulmuş veya paylaşılmış bazı Lubunaca sözeri mevcuttur. Bu sözlükler genellikle dijital platformlarda, forumlarda veya sosyal medya gruplarında paylaşılmaktadır. Bu sözlükler, Lubunaca kelimelerin anlamlarını ve kullanımlarını açıklamak için oluşturulmuş ve LGBT+ topluluğu içindeki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Arama motorlarında veya LGBT+ topluluğu içindeki platformlarda Lubunaca sözlüğü araması yaparak bu tür kaynaklara ulaşabilirsiniz.

Dijital ortamlarda yer alan video paylaşım sitesi olan YouTube’de Lubunya Kanalları bulunmaktadır. Bunlardan en bilinen ve sıkça Lubunya dili ile sohbet eden kanalların başında Okşan Büyük isimli YouTuber gelmektedir. Bu kişinin videolarını izleyerek, merak edilen Lubunya dilinin nasıl bir dil olduğunu anlayabilirsiniz. Okşan Büyük YouTube Kanalına Gitmek için tıklayınız.

Benzer Haberler
Cevap Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezleri kullanmaktayız. Kabul ediyorum.Çerez Politikamız