Bireysel Emeklilik (BES) Nedir? Güvenilir mi? Yaş Sınırı Var mı?

#BireyselEmeklilik #BES

Bireysel Emeklilik (BES), kişinin gelirinden bir miktarının herhangi bir bankaya ya da bir kuruluşa vererek, ileriki yıllarda emekli olarak gelir elde etmesidir. 27 Ekim 2003 tarihinde fiilen uygulamaya giren sistemde daha sonra TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun aldığı kararla 18 yaşını tamamlamamış çocukların da Bireysel Emeklilik Sistemi‘ne dahil olabilmelerine karar verilmiştir. Kişiler, Bireysel Emeklilik Sistemine gönüllü olarak katılırlar ve düzenli ödemelerini yaparlar.

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca yürürlüğe giren BES; tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanır. Bireysel Emeklilik Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu‘nda mevcut olan sağlık hizmetleri veya diğer hizmetleri sunmaz. Bireysel Emeklilik Sisteminin en güzel avantajı ikinci bir emeklilik hakkını elde edilir.

Bireysel emeklilik sistemine kimler katılabilir? 18 Yaş Altı katılabilir mi?

Bireysel Emeklilik Sistemine isteyen herkes girebilir. Hatta 18 yaşının altında ki çocuklarınızı bile bu sistemin içine dahil edebilirsiniz. 25 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7319/Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, 18 yaşından küçükler adına bireysel emeklilik hesabı açılması mümkün hale gelmiştir. 18 yaşından küçük bireylerde devlet katkısı avantajından diğer katılımcılar gibi aynı koşullarla faydalanabiliyor.

18 yaşından küçükler adına yasal temsilcileri aracılığıyla bireysel emeklilik hesabı açılabilir. Yasal temsilciler çocuğun velisi ya da vasisi olabilir. 18 yaşındaki bireylerin yasal temsilcileri dışındaki kişiler tarafından katkı payı ödemesi de yapılabilir. Yasal temsilciler dışında kalan kişiler tarafından katkı ödemesi yapılabilmesi için sözleşmeye “katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi” olarak kaydedilmek suretiyle katkı payı ödemesini yapabilirler.

Bireysel Emeklilik Sistemi Ne Zaman Yürürlüğe Girmiş ve Uygulanmaya Başlanmıştır?

Bireysel Emeklilik 7 Ekim 2001 yılında yürürlüğe girmiştir. Uygulamaya başlaması ise 27 Ekim 2003 yılıdır. Bu tarihte fiilen uygulamaya başlaması ile vatandaşların yaptıkları yatırımın yüzde 25’i oranında devlet katkısı olarak teşvik edilmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemine Nasıl Başvurulur?

Herhangi istediğiniz bir banka ya da Emeklilik Şirketlerine giderek başvurunuzu yapabilir, bilgi alabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen primleri ve kazanılan hakları Bireysel Emeklilik Sistemine aktarabilir miyim?

Hayır. BES, sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, sistemi tamamlayıcı özelliği taşır. BES’e dahil olduğunuzda Sosyal Güvenlik Kurumu’yla olan ilişkinizde bir değişiklik oluşmaz birbirleri ile tamamen bağımsızdır. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen primleri ve kazanılan hakları Bireysel Emeklilik Sistemine aktaramazsınız.

Başkasının adına Bireysel Emeklilik Sistemine katkı payı yatırılabilir mi?

Evet. Eşiniz, çocuklarınız ya da dilediğiniz herhangi biri adına katkı payı yatırabilirsiniz, ama kendi adınıza olan sözleşmeyi başkasına devredemezsiniz.

Katkı payı ödemeye ara verilebilir mi?

Evet. Dilediğiniz zaman ödemeye ara verebilir ve daha sonra yeniden devam edebilirsiniz. Vadesinde ödemediğiniz katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapmamanız durumunda, sözleşmede ödemeye ara verdiğiniz kabul edilir ve 4. aydan itibaren ara verme kesintisi uygulanır.

Düzenli katkı payı ödemelerimde her yıl enflasyona bağlı artış olur mu?

TL olarak gerçekleştirdiğiniz ödemeler, yazılı olarak aksi bir talimat vermediğiniz müddetçe, her yıl Aralık ayında (Kasım sonu itibarıyla) TÜİK tarafından açıklanan yıllık uçtan uca TÜFE artış oranı baz alınarak artırılır ve en yakın 10 TL’nin katına yuvarlanır.

Sisteme Giren Kişiler emeklilik hakkını elde etmeden önce ayrılabilir mi?

Evet. Sistemden çıkış aşamasında, elde ettiğiniz yatırım getirisi üzerinden, sistemde geçirdiğiniz süreye bağlı olarak değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılır. Emekliliğe hak kazanmadan ayrılmanız durumunda vergi kesintisine ek olarak, ürününüzün yapısına göre giriş aidatı da ödeyebilirsiniz.

Emekliliğe hak kazandığınızda veya sistemden ayrıldığınızda yapılacak gelir vergisi kesintisi, emeklilik birikiminizin sistemde elde ettiğiniz yatırım getirisi üzerinden hesaplanır.

Sisteme Giren Kişiler zorunlu olarak ayrılma durumunda ne olur?

Sistemden yaşam kaybı, sakatlık, tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılmanız durumunda, birikiminizin sistemde elde ettiğiniz yatırım getirisi üzerinden hesaplanacak gelir vergisi kesintisini ödeyerek, birikimlerinizi alabilirsiniz.


Emeklilik sözleşmesi devam ederken yaşam kaybı durumunda ödeme, Medeni Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sözleşmede belirttiğiniz lehtar veya lehtarlara yapılır. İstediğiniz kişi veya kişileri lehtar olarak belirleyebilir ve sözleşme süreniz boyunca dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Lehtar belirlemediyseniz yaşam kaybınız halinde hak sahibi, kanuni varislerinizdir.

Sözleşmeden vazgeçmek istenildiğinde vazgeçilebilir mi?

Evet. Ancak teklif formu imzalandığı veya teklif onayladığı tarihi takip eden 2 ay içinde cayma hakkınız bulunuyor. Cayma isteği hakkında yazı ilgili kuruma ulaştığınandan itibaren verilen ödeme talimatları iptal edilir ve yapılan tüm ödemeleri fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapmadan, varsa yatırım getiri ile birlikte 10 iş günü içinde ade edilir.

Emeklilik şirketini değiştirebilir miyim?

Evet, dilerseniz birikimlerinizi ve kazanılmış haklarınızı başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz. Bunu yapabilmek için, emeklilik sözleşmenizin imza tarihinden itibaren en az 2 yıl geçmesi gerekir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenizi tekrar aktarabilmeniz içinse ilgili şirkette en az 1 yıl kalmanız gerekir.

Emeklilik şirketi teklifi reddederse ne olur?

Emeklilik şirketi teklifi reddederse, verdiğiniz ödeme talimatları iptal edilir ve varsa yaptığınız tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan 5 iş günü içinde size iade edilir.

Daha yüksek birikime sahip olabilir miyim?

Evet. Daha yüksek emeklilik birikimine ulaşabilmek için:

 • Katkı paylarınızı düzenli ödeyebilir,
 • Fon getirilerinizi takip ederek, gerekli gördüğünüzde fon dağılımınızı değiştirebilir,
 • Daha fazla katkı payı yatırabilir,
 • Ara ödemeler yapabilirsiniz.

Emekli olunduğunda birikim nasıl değerlendirilir?

Emekliliğe hak kazandığınızda aşağıdaki seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

 • Bireysel emeklilik sisteminde kalarak, birikiminizi “programlı geri ödeme” şeklinde geri alabilirsiniz. Bu durumda, plan değişikliği yoluyla “Emeklilik Gelir Planı”na dâhil olursunuz.
 • Birikiminizi toplu olarak alabilirsiniz.
 • Birikiminizi yukarıda yer verdiğimiz seçenekler arasında paylaştırabilir ya da emeklilik kararınızı erteleyerek, BES’te kalıp katkı payı ödemeye devam edebilirsiniz.
 • Birden fazla hesabınız olması durumunda, aynı şirkette veya farklı şirketlerde bulunan hesaplarınızı emeklilik hakkı kullandığınızda birleştirebilirsiniz.

Aylık 300 TL ödeyerek sisteme 30 yaşında dahil olursam, emekliliğe hak kazandığımda elde edeceğim birikim tutarı nedir?

BES’e aylık 300 TL düzenli ödeme ile 30 yaşında dahil olarak 56 yaşında emekli olmanız durumunda yıllık brüt reel getiri oranı %4 olan senaryo 1’e göre tahmini 172.150,40 TL, yıllık brüt reel getiri oranı %2 olan senaryo 2’ye göre ise tahmini 129.957,55 TL birikim elde edebilirsiniz. Emeklilik döneminde ulaşacağınız birikim tutarı fon tercihleriniz ve yatırım getirilerine göre değişkenlik gösterebilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi Güvenilir mi?

Bireysel Emeklilik Sistemi Güvenilir mi
Bireysel Emeklilik Sistemi Güvenilir mi

Evet. Bireysel Emeklilik Sisteminde son derece sağlam bir denetim mekanizması bulunur. Emeklilik Sistemi Kurumları devlet tarafından sık sık denetlenir. Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kurumları denetler, takip eder. Şirketlerin yılda en az bir kere bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi, fonların hesap ve işlemleri, üçer aylık dönemler itibarıyla bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir.

Yatırdığınız ödemeler yani bireysel emeklilik hesabınız, emeklilik şirketlerinin mali bünyesinden bağımsız olarak Takasbank nezdinde saklanır. Emeklilik şirketlerinin iflas etmesi durumunda, Takasbank’ta saklanan birikiminiz bir diğer emeklilik şirketine aktarılır ve siz sistemde kalmaya devam edebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi Varlığınız Asla Rehin Edilemez 3. Şahıslar tarafından Haczedilemez

Fon malvarlığı rehin edilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemez, 3. şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yılda en az 1 kere denetimden geçer.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Avantajları Nelerdir?

 • Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli dahi olsanız Bireysel Emeklilik Sistemi ileride daha refah yaşamanız için bir ek gelir olarak karşınıza çıkacaktır. Emeklilikde alacağınız emekli maaşı size yeterli olmayabilir. Bu durumda BES devreye girmektedir. BES emeklilikte bir alternatif değil sizin refah bir yaşam sürmenizi kolaylaştıracak bir tamamlayıcıdır.
 • BES’e ne kadar erken yaşta girer ve sistemde kalarak ne kadar uzun süre ödeme yaparsanız, emeklilik birikiminiz de o kadar yüksek olur.
 • Devlet katkısı vardır.

Bireysel emeklilikte en az kaç yıl ödeme yapılacak? En az ne kadar ödeyerek bireysel emeklilik sistemine giriş yapılır?

Bireysel emeklilik ürünlerinde “asgari katkı payı” tutarları tanımlıdır. En az bu tutarlar kadar ödeme yapabilirsiniz. Ödemeleriniz için üst limit yoktur. Emeklilik şirketleri, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara ve plan özelliklerine göre oluşturulmuş projeksiyon hesaplamalarına göre sizlere tahmini emeklilik birikimi ve maaşı öngörüsü sunar.

BES Yatırımı Hesabını internetten takip etme durumu var mı?

Evet. Online İşlemler ve Mobil Şube içinden adınıza oluşturulan şifreli alanlara giriş yaparak, hesabınıza ulaşabilir; birikiminizin durumunu, fon getirilerinizi, ödeme dönemlerinizi takip edebilir ve hesabınızla ilgili tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Bireysel emeklilik hesabınız Takasbank nezdinde tutulduğundan, fon paylarınızı size verilecek Takasbank şifresi ile günlük olarak izlemeniz de mümkündür.

Bireysel emeklilik mevzuatı sistemine gitmek için tıklayınız.

#BireyselEmeklilik #BES

Benzer Haberler
Cevap Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezleri kullanmaktayız. Kabul ediyorum.Çerez Politikamız