Eşinin telefonuna casus yazılım yükleyen, telefonunu izinsiz kurcalayana ceza var mı?

Eşinin telefonuna casus yazılım yükleyen, telefonunu izinsiz kurcalayana ceza var mı? diye merak eden kıskanç eşlere bir haberimiz var. Boşanma aşamasında iken eşinin telefonuna habersiz casus yazılım yükleyerek, belge temin etmek isteyen kocaya Anayasa Mahkemesi, dava sonucu beraat eden kocanın beraatını bozdu ve yeniden yargılanmasını istedi.

Anayasa Mahkemesi “Eşlerin birbirlerine karşı özel hayat alanlarının bulunmadığı sonucu doğuracak mahiyetteki yaklaşımın anayasal güvencelere aykırı olduğu açıktır” denilerek oy birliği ile beraatın bozularak yeniden yargı önüne çıkması kararlaştırıldı

Eşlerden birinin diğer eşin telefonuna habersiz Casus Yazılım Yüklemek Suç mu?

Eşin telefonuna casus yazılım yüklemek suç mu?

Eşin telefonuna casus yazılım yüklemek suç mu? diye merak edenler için örnek teşkil edecek bir mahkeme, bu sorunun yanıtını verecektir. Eşinin haberi olmadan eşinin telefonuna casus yazılım yükleyen adam, eşinin telefonundan mahkemeye sunduğu resim, fotoğrafları, mesaj içeriklerini ve ses kayıtlarını mahkemeye delil olarak sunmak istedi ve sundu. Bunun üzerine kadın da, kocasının telefonuna yüklediği casus yazılım ile tüm kişisel verilerinin ele geçirildiğini ve kullanıldığını ileri sürerek şikayette bulıundu.

Kadın şikayet dilekçesinde bu bilgilerede yer verdi.

 • Tüm kişisel verileri,
 • e-devlet şifresi,
 • banka hesap bilgileri,
 • sosyal medya yazışmaları,
 • arama kayıtları,
 • GPS yer bildirim kayıtları,
 • fotoğrafları ile videoların özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması haklarına aykırı olarak ele geçirildiğini vurguladı.

Tüm bu maddeleride şikayet dilekçesine koyan kadın eşinden şikayetçi olmuştu. Başsavcılık kadının şikayeti üzerine hazırladığı iddianamede, “adamın verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçlarından cezalandırılmasını istedi. Ancak mahkeme, bilgileri boşanma davası dışında kullanma niyeti olmadığı” gerekçesiyle adamın beraatine karar vermişti.

Temyiz aşamasında Bölge Adliye Mahkemesi’nden de olumlu sonuç alamayan şikayetçi kadın , Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunarak hakkını istedi.

Anayasa Mahkemesinin kararında şunlar kaydedildi:

“Yargılama sürecinde olayın aydınlatılmasına yönelik esaslı iddiaların araştırılmaması, kovuşturmanın derinleştirilmemesi, yasal dayanağı gösterilmeyen gerekçelerle sonuca ulaşılması nedeniyle etkili bir yargısal sistem kurma yükümlülüğüne uygun hareket edilmemiştir. Sonuç olarak etkili bir yargısal sistem kurulması konusunda kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken yükümlülüğün gerektirdiği şartlar somut olayda yerine getirilmemiştir. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.”

Yüksek Mahkeme inceleme sonunda şu değerlendirmelerde bulundu: 

 1. Derece mahkemelerinin eşlerin birbirlerine karşı özel hayat alanlarının bulunmadığı sonucu doğuracak mahiyetteki yaklaşımının anayasal güvencelere aykırı olduğu açıktır.
 2. Sonuç olarak etkili bir yargısal sistem kurulması konusunda kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken pozitif yükümlülüğün gerektirdiği şartların somut olayda yerine getirilmediğinden Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.
 3. Olayın aydınlatılmasına yönelik esaslı iddiaların mahkeme tarafından araştırılmaması, incelemenin derinleştirilmemesi, somut olaya uygun olmayan gerekçelerle sonucu ulaşılması nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir. Buna göre ihlalin mahkemenin işlemlerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. İstinaf mercii de ihlali gidermemiştir.

Eşinin telefonuna casus yazılım yüklemek suç mu?

Anayasa Mahkemesi tüm değerlendirmeler sonunda şu hükme vardı: 

 • Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,
 • Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine,
 • Kararın bir örneğinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemeye gönderilmesine

Telefona Casus Yazılım Yüklemek Suç mu?

Telefona Casus Yazılım Yüklemek Suç mu? Evet. Telefona Casus Yazılım Yüklemek Suçtur. CMK m.135’e uyulmadan kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi, haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi veya hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi, Türk Ceza Kanunu‘nun “Haberleşmenin gizliliğini ihlal” başlıklı 132. maddesi uyarınca suçtur.

Casus Program Yazılım Hukuki Karşılığı Giriş yetkisi olmadığı bir bilgisayar veya akıllı telefona izinsiz ve hukuka aykırı şekilde kendine ait olmayan bilgisayara, telefona, tablete vb. cihazlara giriş yapmak başlı başına bir suç olup, TCK madde 243 kapsamında bilişim sistemine hukuka aykırı girme suçu teşkil ettiğinden büyük suçtur.

Telefona Casus Yazılım Yüklemek Suç mu? diye araştırmadan, eşinini sevgilisinin, arkadaşının, aile bireylerinden birine ait ya da her kim olursa olsun size ait olmayan bir iletişim cihazına telefon, bilgisayar vb. cihazlarına casus yazılım yüklemek büyük suçtur. “Bir şey olmaz, gördüklerimi, okuduklarımı, duyduklarımı hiç bir yerde kullanmıyacağım sadece kendim kontrol amaçlı dİnleyeceğim” diyenler için “aman sakın” diyoruz. Tespit edildiğinde gerçekten başınız büyük derde girerek hapis cezası ile karşılaşacaksınız.

Benzer Haberler
Cevap Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezleri kullanmaktayız. Kabul ediyorum.Çerez Politikamız