Kalfalık ve Ustalık Belge Başvurusu Nereye Yapılır?

Kalfalık ve Ustalık Belge Başvurusu (MEM) Mesleki Eğitim Merkezlerine yapılır. Kalfalık ve Ustalık Belge sınavına girecek olan adaylar, bulundukları ilin MEM müdürlüklerine yani “Mesleki Eğitim Merkezine” giderek bir dilekçe ile Belge Başvurusu yapacaklardır. Kalfalık ve Ustalık Belge Başvurusunu, sınav döneminin başlangıcından en az bir ay öncesine kadar yapılması gerekmektedir.

Mesleki Eğitim Merkezleri, bir çok mesleki dalda çalışan gençlere kalfalık ve ustalık belgesi vermektedir. Bu belgenin alınması bir takım kanun hükümlerini gerektirir. Kalfalık belgesi alan birey, ustalık belgesi almaya hak kazanır.

Kalfalık ve Ustalık Belge Başvurusu Nereye, Nasıl Yapılır? Mesleki Eğitim Merkezi Kalfalık ve Ustalık Belge Başvurusu

Kalfalık ve Ustalık Başvurusu Nereye Yapılır?

Kalfalık ve Ustalık Belge sınavına girmek için adayların MEM müdürlüklerine yapmış oldukları belge başvurusu MEM müdürlükleri tarafından, onaylandıktan sonra ( tutuklu ve hükümlüler hariç ) e-sınav başvurusu yapacaklardır. “e-MESEM” üzerinden onaylanan başvuru sahipleri sınava girmeye hak kazanacaklardır. Bu yüzden girilen bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesi gerekmektedir.

e-Sınavlarda basılı evrak kullanılmayarak her türlü işlem elektronik ortamda yapılmaktadır. Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavları Genel Müdürlük tarafından e-sınav salonu açılan merkezlerde, belirlenecek tarih ve saatlerde yapılacaktır. Sınavda her mesleki alan için 50 soru sorulacaktır.

Kalfalık ve Ustalık Sınavı Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız

Kalfalık ve Ustalık Başvuru Formu

Kalfalık Başvurusu

Sınava Mazereti Nedeniyle Giremeyen Adaylar Ne Olacak?

Mazereti nedeni ile sınava katılamayan adaylara, “Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge” hükümlerine göre işlem yapılır.

Kalfalık Belgesi Neden Gereklidir?

308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu”nda belirtilen alan ve dallarda belge başvurusu yapan adaylara yönelik yapılan teorik sınavları kapsamaktadır. Bu sınavlara girip başarılı olup bu belgeyi almaya hak kazanan adaylar “Kalfa” olarak sınıflandırılacaktır. Kalfa olarak sınıflandırılması için Kalfalık sınavına girip “Kalfalık Belgesi” almak zorundadır.

Kimler Kalfalık Belgesi Alabilirler?

  • 19 Yaşından gün almamış olan ve kanun kapsamında bir  meslek dalında çalışanlar Mesleki Eğitim Merkezlerinde meslek dallarının eğitim süresi boyunca haftada bir gün öğrenim gördükten sonra girecekleri kalfalık sınavlarında başarılı olmaları durumunda “Kalfalık Belgesi” alabilirler. (Kanun maddesi :16)
  • 19 yaşından gün almış olanlar ise Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılacak yoğunlaştırılmış eğitime tabi tutulduktan sonra girecekleri kalfalık sınavlarında başarılı olmaları halinde “Kalfalık Belgesi” alabilirler.
  • Mesleğin Kanun kapsamına alındığı tarihte 18 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almış olanlar Bakanlıkça ilan edilecek tarihlerde Mesleki Eğitim Merkezlerine başvuruda bulunmaları halinde doğrudan kalfalık sınavlarına katılabilir ve bu sınavlarda başarılı olmaları durumunda “Kalfalık Belgesi” alabilirler. (Kanun maddesi: Geçici 1a/1). (Bu başvuru ancak af çıktığı zaman yapılır)

Kalfalık Belgesi Alma Şartları Nelerdir?

  • Herhangi bir işyerinde çalışmaya devam edip 2 veya 3 yıl Mesleki Eğitim Merkezinde kalfalık eğitimi görmek.
  • Herhangi bir meslek dalında sigortalı olarak 8 yıl boyunca çalışmış olmak gereklidir.

Kalfalık  Belgesi başvurusunda istenilen belgeler nelerdir?

  • Tamamı doldurulmuş EK II formu.
  • Öğrenim belgesi aslı ve örneği.
  • Nüfus cüzdanı aslı ve örneği.
  • Dört adet vesikalık fotoğraf. Fotoğrafların son 6 ayda çekilmiş, renkli ve biyometrik olması zorunludur.
  • Sağlık ve fiziki durumunun mesleğinin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu.

ÖNEMLİ!

Bir kişinin meslek dallarından birinde kendisine ait işyeri açabilmesi için ya kendisinin “Ustalık Belgesi” olmalı ya da ustalık belgesi sahibi birini  işyerinde çalıştırıyor olmalıdır. Aksi takdirde kendisine ait işyeri açması mümkün değildir. Ayrıca işyerinde çırak çalıştırabilmesi içinde kanunen ya kendisinin “Usta Öğreticilik Belgesi” olmalı ya da usta öğretici belgesi sahibi birini yanında çalıştırıyor olmalıdır. Ustalık Belgesi ve Usta Öğreticilik Belgesi olmayan işyeri sahipleri bu belgeleri almak için kendilerine en yakın Mesleki Eğitim Merkezlerine (MEM) başvuruda bulunmalıdırlar

Diğer Kalfalık ve Ustalık İle İlgili Benzer Haberlerimizi Okumak İçin Tıklayınız

Benzer Haberler
Cevap Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezleri kullanmaktayız. Kabul ediyorum.Çerez Politikamız