At Nalı Yengeci kanı ne işe yarar? At Nalı Yengeç Kanı Nerelerde Kullanılır?

At Nalı Yengeci kanı tıp alanında kanı pıhtılaştırmak ve bazı ilaç yapımında kullanılır. At Nalı Yengeci Kanı mavi renktir. Bazı ilaç yapımında kullanılmak için kanları canlı iken alınır ve yaşamaya devam etmeleri ve nesli tükenmemeleri için tekrar okyanusa salınır. Fakat kanları alınan At Nalı Yengeçleri kanları çekildiği için hareketleri yavaşlıyor, kendi işlevlerini yerine getiremeyecek hale gelebiliyorlar. Dişi At Nalı Yengeçleri ise yumurtlama yapamıyor ya da yumurta sayıları düşüyor böylelikle çoğalma gibi nesillerini arttırma şansı azalıyor.

At Nalı Yengeci kanı ne işe yarar?

Kanındaki öz sayesinde kanserli hücreler de teşhis ediliyor.

At Nalı Yengeci kanı ne işe yarar
At Nalı Yengeci kanı ne işe yarar

Yengeç kanı tıp alanında hassas testlerde kullanılır. Tıp dünyasında yengeç kanı çok değerlidir. Her yıl, benzersiz bir biyomedikal teknoloji yaratmak için yarım milyon at nalı yengeci yakalanır ve canlı kanları alınır. Kanları alınan Nal Yengeçlerinin hepsi yaşamaları için tekrar denize atılır. Fakat bazı nal yengeçleri kanları alındıktan sonra yaşadıkları streesten ölürler. Kan alındıktan sonraki ölüm oranı tahminleri %3 – 15 ile % 10 – 30 arasında değişmektedir.

Ayrıca kan alınırken dişi at nalı yengeçlerinin yumurtlayacakları yumurta sayısına azaltabilir veya yumurtlamalarını engelleyebilir. Bu durumdada At Nalı Yengeçlerinin üremesi azalabildiğinden yok olma tehlikesi ile karşılaşılabilinir.

At Nalı Yengeçlerinin kanı %30 oranında alınır. Okyanusa geri döndürülmeden önce 1 ila 3 gün boyunca okyanustan uzak kalırlar. Fakat solungaçları nemli kaldığı sürece 4 gün karada yaşayabilirler.

At Nalı Yengeci Kanı Nerelerde Kullanılır?

At Nalı Yengeci kanı tıp alanında ilaç yapımında kullanılır. At Nalı Yengeç Kanında ki hücrelerinin amipositlerinde bulunan, yalnızca bakteri varlığının izlerini tespit edebilen ve onları kaçınılmaz pıhtılarda tutabilen önemli bir kandır.

Bu biyolojik özellikten yararlanmak için ilaç şirketleri, koagülojen adı verilen kimyasalı içeren hücreleri patlatır. Ardından, kanla temas edebilecek herhangi bir solüsyondaki kontaminasyonu tespit etmek için At Nalı Yengeç Kanının verdiği pıhtılaştırıcıyı kullanabilirler. Eğer sıvıda tehlikeli bakteriyel endotoksinler varsa trilyonda bir parça konsantrasyonda bile olsa at nalı yengeci kanı özü işe yarayacak ve çözümü, maddeyi birlikte keşfeden bilim adamı Fred Bang’in dediği duruma yani jele dönüştürecek.

At Nalı Yengeci Kanı Ne Renktir?

At Nalı Yengeci Kanı Ne Renktir? At Nalı Yengeci Kanı Mavidir.

At Nalı Yengeçlerinin Kanları Neden Mavidir?

At Nalı Yengeçlerinin Kanları Neden Mavidir? At nalı yengeçleri, kanlarında oksijen taşımak için hemosiyanin kullanırlar. Hemosiyaninde bulunan bakır nedeniyle kanları mavidir.

Nal Yengeci Nedir? At Nalı Yengeci Nedir?

At Nalı Yengeci Nedir
At Nalı Yengeci Nedir

Nal yengeci veya at nalı yengeci, deniz ve acı suda yaşayan Limulidae familyasından olan Türkçe adı Nal Yengeci ya da at nalı yengeci olan hayvandır. Nal yengei, eklem bacaklılar şubesinden olan Xiphosura takımının Xiphosurida alt takımındadırlar. Gerçek yengeçler gibi kabuklular şubesinden olmadıkları için yaygın olarak kullanılan isimleri hatalıdır ve yengeç değildirlerdir. Kanı mavidir. At nalı yengeçleri, yüzerek veya dip boyunca yürüyerek hareket eder.

Yengeçlerin vücutlarını ilk kullananlar biyomedikal toplayıcılar değil. Sömürge zamanlarına kadar, tarlaları zenginleştirmek için gübre olarak kullanıldı. Ancak 20. yüzyılda bu, Delaware Körfezi çevresinde organize bir endüstri haline geldi. Yengeçler buğulanmış ve ardından tarlalar için öğütülmüştür. Diğerleri domuzlara yem oldu. Milyonlarca yengeç hasat edildi.

1970’lere gelindiğinde at nalı yengeci popülasyonunu yavaş yavaş öldürürken, gübre endüstrisi geriledi ve öldü. Ancak 1990’larda, balıkçılar yengeçleri salyangoz (aka deniz kabukluları) denilen büyük salyangozları yakalamak için yem olarak kullanabileceklerini anladıklarında hasatlar yeniden başladı. Bu sefer de At Nalı Yengeçleri balıkları, salyangozları yakalamak için yem olarak kullanıldı. İnsanlar tarafından çok zor hayat yaşatılan At Nalı Yengeçleri yaşamaya zorluklarla devam eden hayvanlardır.

At nalı Yengeçleri Nerede Yaşar?

Yarısından fazla sayıda büyük çoğunluğu at nalı yengeci yılın çoğunu derin sularda geçirir. Deniz ve acı suda yaşarlar.

At Nalı ya da Nal Yengeci Özellikleri Nelerdir? At Nalı Yengeçleri

At Nalı Yengeci Özellikleri Nelerdir
At Nalı Yengeci Özellikleri Nelerdir

At Nalı Yengeçleri

At Nalı ya da Nal Yengeci Özellikleri Nelerdir?

At nalı yengeçleri, örümcekler, keneler ve akrepler ile gerçek yengeçlerden daha yakın akrabadır. Aynı diğer eklembacaklılar gibi, sert bir kabuğa veya dış iskelete, parçalı bir gövdeye ve eklemli bacaklara sahiptirler. At nalı yengeçleri kendilerine ait bir sınıfa yani Merostomata – yani “ağza bağlı bacaklar” sınıfına girerler.

At nalı yengeçlerinin yalnızca dört canlı türü vardır.

Atlantik Okyanusu’nda bir türü bulunur. Diğer üç tür ise Hint ve Pasifik Okyanuslarında bulunabilir. Yengeçin alt tarafında, ağzın yakınında bulunan ve yüzerken hayvanı yönlendirmeye yardımcı olabilecek iki karın gözü vardır.

10 göze sahiptirler.

At Nalı Yengecinin iki birleşik yan gözü, kabuğunun üstünde 5 ek göz vardır (iki orta göz, bir endoparietal göz ve iki temel yan göz).

At Nalı Yengeci ışığa duyarlıdırlar

At nalı yengeci yaşayan bir fosildir.

Dinozorlardan daha eski ve daha uzun yaklaşık 450 milyon yıl kadar dünya’da yaşamaktadırlar. En genç At Nalı Yengeci fosilini inceleyen bilim adamları dinozorlardan en az 100 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilmiş.

At nalı yengeçleri, isimlerini yay şeklindeki kabukları veya dış iskeletleri bir atın nalının şekline benzetildiği için almıştır.

Vücutları üç bölüme ayrılmıştır, Ağız, bir çift besleme kıskacı ve beş çift bacaktan ibarettir. İkinci vücut bölümleri karınlarıdır.

At nalı yengecinin su altında nefes almasına izin veren kanat benzeri yapılar bulunur. Bazen solungaçlarını baş aşağı yüzmek için kullanırlar.

At nalı kuyruklarını yön bulmada bazende kendilerini ters çevrildiklerinde düzeltmek istedikleri zaman kullanırlar.

Ön kabuğunun adı Prosoma, Arka kabuğunun adı ise Opistosoma’dır.

At nalı yengeçleri, yüzerek veya dip boyunca yürüyerek hareket eder. Sivri uçlu kuyruğu ise Telson olarak adlandırılır.

Tank benzeri görünümü vardır.

At Nalı Yengeci zararsızdır.

Dişi at nalı yengeci, erkeklerden yaklaşık üçte bir daha büyüktür.

Baştan kuyruğa 18 ila 19 inç (46 ila 48 santimetre) kadar büyüyebilirler, erkekler ise yaklaşık 14 ila 15 inç (36 ila 38 santimetre) arasındadır.

At Nalı Yengeci Üreme

At Nalı Üreme: Her bahar, gelgitin yükseldiği mehtaplı gecelerde kumsallarda çiftleşmek için denizden çıkıp sığlıklara göç ederler. Üremek için derin okyanus sularından Doğu ve Körfez kıyılarındaki plajlara giderler. Dişiler kıyıya geldiklerinde, erkekleri çeken ve çiftleşme zamanının geldiğine dair bir sinyal gönderen feromon adı verilen doğal kimyasallar salgılarlar.

Önce erkekler gelir ve dişileri bekler. Erkekler dişilere tutunur ve birlikte kıyıya giderler. Sahilde dişiler küçük yuvalar kazar ve yumurta bırakır, ardından erkekler yumurtaları döller. İşlem on binlerce yumurta ile defalarca tekrarlanabilir. Dişiler sezon başına 90.000 veya daha fazla yumurta bırakabilir. Bu yumurtaların yalnızca küçük bir yüzdesi yetişkinliğe kadar hayatta kalabilecek olsa da, kuzeye giden göçmen kuşlar için birincil besin kaynağı olarak hizmet ederler.

Yumurta hayatta kalırsa, larva at nalı yengeci yaklaşık iki hafta veya daha uzun süre sonra yumurtadan çıkar. Larva, yetişkin bir at nalı yengecinin küçük bir versiyonuna benziyor, ancak kuyruğu yoktur. Larva at nalı yengeçleri okyanus suyuna gider ve bir yıl veya daha uzun süre gelgit düzlüklerinin kumlu tabanına yerleşir. Geliştikçe daha derin sulara inecekler ve daha fazla yetişkin yemeği yemeye başlayacaklardır. Önümüzdeki 10 yıl içinde yavru at nalı yengeçleri tüy dökecek ve büyüyecektir.

At Nalı Yengeç lavraları en az 11 göçmen kıyı kuşu türü için önemli bir besin kaynağıdır. Deniz kaplumbağaları da yumurta ve larvaları yerler.

At nalı yengeçleri yaklaşık 10 yaşında yetişkinliğe ulaşır. At nalı yengeçleri gelişimleri sırasında 16 veya 17 tüy dökme sürecinden geçerler. At nalı yengeçleri yaklaşık 10 yaşında yetişkinliğe ulaşır. 10 yaşında çiftleşmeye hazırlardır ve ilkbaharda kıyı sahillerine göç edeceklerdir.

Çiftleşmek için karaya çıktıktan sonra sahillerde baş aşağı mahsur kaldıkları için çoğu ölür. Bir at nalı yengeci 20 yıldan fazla yaşayabilir. Ortalama yaşam süreleri 20 – 40 yıl arasıdır.

At Nalı Yengeçleri insanlar tarafından yenilir
At Nalı Yengeçleri insanlar tarafından yenilir

At Nalı Yengeçleri bir çok tehlike ile karşı karşıyadır. İnsanlar tarafından yakalanarak yenilirler. Balık yemi olarak kullanılırlar. Yumurtalarını ve lavraları Deniz kaplumbağası, kuşlar vb. hayvanlar tarafından yenilir. Tıp dalında kullanılırlar. Bazı At Nalı Yengeçleri kanları alındıktan sonra ölürler.

At Nalı Nasıl ve Neyle Beslenir?

At Nalı Yengeçleri yemek yemeden 1 yıl yaşayabiliyorlar.

At Nalı Nasıl Beslenir

At Nalı Nasıl Beslenir?

At Nalı, yiyeceklerini seçmezler. Hemen hemen herşeyi yerler. At Nalı Yengeci, geceleri, özelliklede okyanus tabanındaki yumuşakçalar, kabuklular, küçük istiridyeler ve solucanlarla beslenirler.

Çeneleri veya dişleri olmadığı için sert yiyecekleri ağızlarına vermeden önce bacaklarının arasında ezerler. Kuşlar gibi, at nalı yengeçlerinin de yiyecekleri midelerine ulaşmadan öğütmek için taşlıkları vardır.

UYARI

At nalı yengeci kuyruğundan tutarsanız zarar verir. Çünkü kabuklarının kenarı boyunca dikenleri vardır. Bu yüzden asla kuyruğundan tutmamalıdır. At nalı yengecini tutmak için ön kabuğu her iki tarafından tutulup usulca kaldırılmalıdır. At nalı yengeci zararsızdır, ısırmaz, sokmaz.

Türkiye’ de At Nalı Yengeci Var mı?

Ülkemiz de yani Türkiye’ de At Nalı Yengeci yoktur.

At Nalı Yengeci tehlikeli bir hayvan mıdır?

Hayır. SAt Nalı Yengeci tehlikeli bir hayvan değildir. Sadece kabuklarının kenarlarında dikenleri vardır. Dikkatli tutulması gerekir. At Nalı Yengeci asla ısırmaz, sokmaz, kuyrukları ile zarar vermez.

Benzer Haberler
Cevap Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezleri kullanmaktayız. Kabul ediyorum.Çerez Politikamız