Timsahlar Nasıl Çiftleşir, Nasıl Ürer, Nasıl Çoğalır?

Timsahlar Nasıl Ürer, Çoğalır, Beslenir? sorusuna yanıt tabii ki yumurta ile çoğalırlar. 84 bin yıl önce ortaya çıkan bu hayvanlar oldukça tehlikelidirler. Birbirleri ile çiftleşerek yumurta ile çoğalırlar. Timsahlar çiftleşme sonrası, dişi timsah kumlu bir alanda açtığı çukura adeta kaz yumurtası büyüklüğünde yaklaşık 50 kadar yumurta bırakır. Yumurtalarının üzerlerini tehlikelerden korumak için kumla örter ve saklar. Anne timsah yumurtaları diğer canlılar yemesin diye orada beklemeye başlar.

Timsahlar korkunç görüntülerine ve tehlikeli olmalarına rağmen kendi aralarında sosyal olan sürüngenlerdir. Ebeveyn olan timsahlar yavrularına ciddi anlamda değer verirler. Timsahlar nasıl çiftleşir diye sorulduğu zaman diğer sürüngenler nasıl çiftleşirse aynı timsahlarda o şekilde çiftleşirler. Tek farklılıkları yumurtalarını dişi timsah kendi kazığı bir çukura saklar, üzerini kumlarla örte. Yumurtadan yavruları çıkana kadar da yumurtanın başında bekler hatta kendini doyurmak için avlanmaya bile gitmez. Yumurtadan yavruların çıkması bazen 3 ay sürebilir 3 ay dişi timsah yumurtaları korumak için bu süre zarfında aç kalır. Yavrular doğduktan sonra bile anne timsah ve baba timsah yavrularını korurlar.

Timsahlar Nasıl Çiftleşir?

Timsahlar Nasıl Çiftleşir
Timsahlar Nasıl Çiftleşir

Timsahlar tipik olarak su altında çiftleşir. Erkek dişiyi genellikle yandan kavrayacak ve kloakalarını hizalayacaktır. Erkek penisini ters çevirecek ve onu dişinin kloacasına yerleştirecektir. Timsahların çiftleşme faaliyetleri tipik olarak inzivaya çekildiği ve su altında gerçekleştiğinden, insanlar bu davranışı nadiren gözlemler. Çiftleşme süreci tipik olarak birkaç dakika sürer, ancak belirli bir çift, döllenmeyi sağlamak için bir sezon boyunca birkaç kez çiftleşebilir. Yumurtalar genellikle çiftleşmeden yaklaşık dört ila altı hafta sonra serilir.

Dişi Timsah Yavruları Doğana Kadar Aç Kalır

Yumurtadan yavru timsahların ortaya çıkması 3 ayı bulabilir. 80 küsur günlük kuluçka döneminde dişi, yuvayı avcılardan korumaya çalışacaktır. Anne timsah yumurtalarını beklerken bu 3 aylık zaman zarfında hiç bir şey yemez. Avlanmadığı için kilo kaybı olur. Erkek timsah bu zaman zarfında ara ara dişisinin yanına gelir. Fakat dişisini beslemeyi aklına getirmez. Gelirken yiyecek getirmez. Böylelikle dişi timsah yavruları doğana kadar aç kalır.

Timsah Yavruları Yumurtadan Çıkarken
Timsah Yavruları Yumurtadan Çıkarken

Timsah yavrularının yumurtadan çıkma vakti geldiğinde 20 metre kadar uzaklıktan duyulan ses ile yavrular yumurta kabuğunu kırmaya başlarlar. Anne timsah bu sesi duyarak yavrularının yardımına gider. Hemen kumları açarak yavrularının kumdan çıkmasına yardım eder. Yavruların derisi incedir. Anne titizlikle her bir yavrusunu ağzına alarak tek tek suya götürür.

Anne Timsah Yavrularını Ağızları ile Suya Taşır
Anne Timsah Yavrularını Ağızları ile Suya Taşır

Yavrular ilk haftalarda bakıma oldukça muhtaçtır. 6 ile 8 haftalık bir süre içinde kendilerine bakamayacak derecede bakıma muhtaç olan yavruları, anne timsah ile baba timsah her tehlikeye karşı korurlar. Yırtıcı kuşlar ve tüm diğer vahşi memelilerin en sevdiği av timsah yavrularıdır. Bunlara karşı amansız korumaya giren anne timsah ile baba timsah, yavrularını oldukça özenle ve sürekli tehlikelere karşı dikkat ederek korurlar.

6 – 8 haftalık süre sonunda artık yavrular kendilerine bakacak duruma gelirler ve yiyeceklerini kendileri avlamaya hazırdırlar. Kendileri için av arayan yavrular büyük timsahlardan kaçmak zorundadırlar. Bazen yavruları, anne timsah ile baba timsah tanıyamadıkları için av olarak görebilirler ve yerler. Timsah yavruları, balık yumurtaları, salyangoz ve su böcekleriyle beslenirler.

Timsahlar Ne ile Beslenirler? Timsahlar Nasıl Beslenir?

Timsahlar Nasıl Beslenir? Kuş, balık ve suya gelen memeliler ile beslenirler. İnsanlara saldıran timsahlar vardır. Timsahlar hedeflediği avına saldırmadan önce bekler. Avının kendi arasında 2 metre’lik alana girmesini beklerler. (Makalenin sonunda timsahın avını sessizce, sabırla beklediğini gösteren bir video paylaştık. Orada timsahın nasıl sabirla beklediğini izleyebilirsiniz.) Avı saldıracak yakınlıkta olunca timsah arka bacakları ve kaslı kuyrukları yardımı ile yaklaşık 12 mil saniye bir hızla avını aniden yakalar. Bu hıza arka bacakları ve kuyrukları yardımı ile ulaşırlar.

Timsahların gözleri 3 perdelidir. Suya girdikleri zaman burun ve kulak delikleri birer kapak ile örtülür. Ağız gerisinde bulunan bir kıvrımı damaklarına yapıştırırlar. Soluk ve yemek borularını birbirinden ayırmış olurlar. Böylelikle suyun en derinlerine bile dalsalar, avlarını ısırarak yiyebilirler. Dişleri aşındıkça yerine yenileri çıkar.

Timsahların Özellikleri Nelerdir?

Timsahlar, çok korkunç görünen hayvandır. Onu görüpte irkilmeyen canlı yoktur. Timsahların Özellikleri Nelerdir? maddeler halinde sıraladık. Özellikleri arasında sabırlı olmaları dikkat çeker. Çünkü avını sabırla saatlerce bekleyen hayvandır. Timsahların Özellikleri Nelerdir? görelim.

 • Timsahlar ağızlarını 1360 kg.lık bir güçle kapatabilirler.
 • Boyları 4 ila 5 metredir.
 • Timsahların üzeri kemiksi, sert plakalarla örtülüdür.
 • Uzaktan bakıldığında kertenkeleye benzerler.
 • Tuzlu su timsahları saatte 24 ila 29 km. hıza ulaşabilir.
 • Timsahlar ağızlarını suda açabilirler.
 • En büyük sürüngenlerdir.
 • Timsahların ter bezi yoktur. Terlemezler.
 • Metabolizmaları yoktur. Uzun süre tok durabilirler.
 • Timsahlar koşarak saatte bazen 40 km. hıza çıkabilirler. Fakat hız uzun sürmez hemen yorulurlar.
 • Timsahlar suda daha kolay avlanır. Karaya kaçan avlarını yakalayamadıkları için vazgeçebilirler. Çünkü karada hareketleri oldukça yavaştır.
 • Gündüzleri dinlenir, gece avlanırlar. Gece gözleri çok iyi görür.
 • Renk körüdürler.
 • Dillerini dışarı çıkaramazlar.
 • Kuyrukları suda kürek görevi yapar. Kuyrukları yardımı ile yüzerler.
 • Timsahlar av sırasında suya daha iyi batmak için taş yutabilirler.
 • Karada başlarını sağa, sola çeviremezler.
 • Timsahın burnu çok hassastır. Burnuna vuracağınız soba ile timsahı saf dışı edebilirsiniz. Sizi bırakabilir.
 • Timsahın kavgada gözleri zayıftır. Oraya yapılacak saldırıda timsah saf dışı olabilir.
 • Gövdeleri dikdörtgen biçiminde dikenlerden oluşur. Derisi koruyucu ve kalındır.
 • Timsahların ön ayaklarında 5 parmak, arka ayaklarında 4 parmak vardır.
 • Timsahların parmak araları perdelidir.
 • Kuyrukları uzundur. Kuyruklarının alt kenarları yuvarlak dikenlidir.
 • Dişleri oldukça sağlamdır. Zarar gören dişlerinin yerine yenisi çıkar.

 • Timsahların üst çenesi oynaktır.
 • Timsahlar avlarını yakaladıklarında büyük parçalar halinde ya da tamamiyle olduğu gibi bütün halindede yutabilirler.
 • Su hayvanlarıdır. Fakat ara ara karaya çıkabilirler.
 • Timsahlar etoburdur. Omurgalı ya da omurgasız her hayvanı her ya da yutabilirler.
 • Timsahlar balık ya da kuş ile beslenirlersede çoğunlukla su kenarında gelip su içen diğer hayvanlarıda sessizce, aniden avlarlar. Suyun altında sessizce, sabırla bekler ve avları kendisine 2 metre kadar yaklaştığında birden saldırırlar. 2 metreden uzakta olan avlarını yakalama şansları yoktur.
 • Timsahlar avlarını çeneleri ile sıkıştırıp suya sokarak boğarlar.
 • Dişlerini avlarını parçalamada kullanırlar.
 • Avlarını bütün halinde bile yutabilirler.
 • Sindirim için taş ve çakıl taşı yutabilirler.
 • Gözleri 3 perdelidir.

Timsahlar Ağlar mı? Timsah Gözyaşısı

Yemek yerken timsahların ağladığına dair bir inanış vardır. İnsanların üzüntülüymüş gibi davrandıkları zaman “timsah gözyaşısı dökmek” diye bir tabir de vardır. İnsanlar gibi timsahlarda da gözyaşı bezi bulunmaktadır. Bu göz yaşı bezlerinin, gözde kayganlığı arttırma, gözü temizleme ve gözde bakteri oluşumunu engellediği biliniyor. Timsahların gerçekten ağlayıp ağlamadığını anlamak için yapılan bir deneyde bir soğan ve tuz karışımını 4 timsaha uygulanır. Timsahların gözlerinde gözyaşı oluşmadığı gözlenmiştir.

Ancak Florida Üniversitesinden yapılan araştırmada ise, 7 timsahtan 5 tanesinin gözünde, timsahların yemek yediği sırada gerçekten gözyaşı oluştuğu gözlenmiş. Gözleri suyun içinde iken zaten nemli olacağı için timsahlar suyun dışında beslenilerek beslenme sırasında burundan giren havanın, sinüslerden geçerek, timsahın gözyaşı bezlerindeki gözyaşı ile karıştığı ve gözyaşı bezlerinin boşaldığı görülmüş. Ancak timsahların yemek yerken gerçekten ağladığını söylemek doğru olmaz. Timsahlar yemek yerken neden gözlerinde yaş olduğu tam olarak anlaşılamamıştır.

Timsah Yumurtası Nasıldır?

Timsah Yumurtası Nasıldır
Timsah Yumurtası Nasıldır

Timsah Yumurtası Nasıldır? Timsahlar 15- 60 adet kadar yumurtlarlar. Yumurta sayısı timsahın boyuna ve yaşına göre farklıdır. Yumurtaları oval şeklindedir. Yumurtalarının etrafı kireçli bir madde ile kaplıdır. Dişi timsah yumurtalarını kumda bir çukur açarak oraya yumurtlar ve gömer. Yavrular yumurtadan çıkana kadar dişi timsah yumurtaları bekler. Bu süre zarfında hiç bir şey yemez. Açlıktan kilo kaybeden dişi timsahın bu bekleyişi bazen 3 ayı bulur. Yukarıdada belirttiğmiz gibi erkek timsah dişisinin yanına zaman zaman gider fakat yemek getirmeyi akıl edemediği için dişi timsah açtır. Yavrular yumurta kabuğunu kırmaya başlayınca büyük ses çıkar. Bu ses 20 metre uzaklıktan bile duyulabildiği için anne timsah hemen çukurun yanına gider. Kumları açar ve yavrularını ağzı ile su kenarına taşır.

Timsahlar Nasıl Hayvanlardır?

Suyun içinde bekleyen timsah izlemek için tıklayınız

Benzer Haberler
Cevap Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezleri kullanmaktayız. Kabul ediyorum.Çerez Politikamız