Yakın Koruma Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Yakın koruma günümüzde en çok başvurulan mesleklerden olmaya devam ediyor. Bu yüzden ilk önce Yakın Koruma Nedir? tam olarak öğrendikten sonra başvurmak isteyenler için detaylı bir açıklama yazısı olacaktır. Yakın koruma eğitimleri çok zor. İnsanoğlunun güvenlik ihtiyacı, günümüzde daha fazla artmaya başladı. İnsanların en temel ihtiyaçları olarak adlandırılan yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarından sonra gelen sırayı, güvenlik ihtiyacı almaya başladı.

Yakın Koruma görevlileri, korumalar olarak da bilinir. İnsanları fiziksel zararlardan, istenmeyen dikkatlerden ve güvenliklerine veya mahremiyetlerine yönelik diğer tehditlerden koruyan, yüksek düzeyde eğitimli, uzman bir güvenlik görevlisidir. Suç faaliyeti, terörizm ve belirli tehditlerdeki artışla birlikte Yakın Koruma, bireylere, ailelerine ve iş, siyasi veya mali çıkarlarına üstün bir güvenlik düzeyi sunar.

Yakın koruma isteyen kişilerin başında devlet adamları, sanatçılar, hayati tehlikesi olan vatandaşlar vb, insanlar yakın koruma hizmeti alırlar. Yakın koruma aslında sadece insanları tehlikelere, kavga döğüşlere karşı korumak değildir. Yakın koruma, korumaya aldığı kişinin sağlığından tutunda, huzuruna, psikolojisine kadar herşeyinden sorumludur. Yakın koruma, koruduğu kişinin herşeyi ile korumaya alan bir görevlidir.

Yakın Koruma Nedir?

Yakın Koruma, belirli bir ücret karşılığında silahlı ya da silahsız olarak kişi ya da kurumları tehlikelere karşı koruyan kişilere denir. Yakın koruma, genellikle VIP’ler, üst düzey yetkililer, işadamları veya diğer önemli kişiliklerin güvenliğini sağlamak için kullanılan bir güvenlik hizmetidir. Yakın koruma ekibi, müşterinin fiziksel güvenliğini sağlamak, saldırılara karşı korumak ve tehlikelerden korumak için eğitilmiş profesyonellerden oluşur.

Yakın Koruma Ne İş Yapar?

Yakın koruma görevlileri, müşterilerinin güvenliğini sağlamak için bir dizi yöntem ve teknik kullanır. Bu, müşterileri kalabalık yerlerde veya toplantılarda korumak, araçlarını ve konaklama yerlerini güvence altına almak, potansiyel tehditleri belirlemek ve onları önlemek için istihbarat toplamak gibi faaliyetleri içerebilir.

Yakın koruma görevlileri, müşterilerinin güvenliğini sağlamak için çeşitli görevler üstlenir:

 1. Müşterinin yakın koruma perimetresini oluşturmak ve korumak.
 2. Müşterinin günlük rutinlerini ve seyahat planlarını takip etmek ve buna uygun şekilde güvenlik önlemleri almak.
 3. Kalabalık yerlerde veya toplantılarda müşteriyi korumak ve kontrol altında tutmak.
 4. Müşterinin araçlarını ve konaklama yerlerini güvence altına almak.
 5. Müşteriye yönelik olası tehditleri belirlemek ve bunlara karşı önlem almak.
 6. Acil durumlarda müdahale etmek ve müşteriyi güvende tutmak.
 7. Müşterinin güvenliği için istihbarat toplamak ve analiz etmek.

Yakın koruma görevlileri genellikle yüksek düzeyde eğitilmiş ve deneyimli profesyonellerdir. Müşterilerinin güvenliğini sağlamak için çeşitli teknikler ve stratejiler kullanırlar ve her duruma uyum sağlayacak şekilde esneklik gösterirler.

Yakın Koruma Nedir
Yakın Koruma Nedir

Yakın koruma insanların döğüş sporları ile kendini korumaya başlamasından sonra gelişmiş, daha sonraları kişinin korunmasını bir başka kişiye bırakması ile ortaya çıkmış bir durumdur. Örneğin siyaset ile ilgilenen ya da ünlü bir sanatçı olan kişi, kendisinin korumasını bir başkasına yaptırabilir. Durum böyle oluncada artık sağlığı ve bedeni iyi ve güçlü olanlar bu mesleği seçerek koruma mesleğinde çalışmaya başlamıştır. Yakın koruma bir insanı kavgadan uzak tutmanın yanında yukarıdada değindiğimiz gibi sağlığını, psikolojisini, huzurunu hatta mutluluğunu bile koruyan onu düşünen bir görevlidir.

#yakınkorumanedir
#yakınkorumanedir

Herkes Yakın Koruma Olabilir mi? Bu işi yapmak için ne gibi yetenekler olması gerekir?

Herkes yakın koruma eğitimi alabilir fakat herkes yakın koruma olamaz. ÇÜnkü yakın koruma olabilmek için bedenen ve fiziken sağlıklı, güçlü ve enerjik olunması gerekir. Gözlerin iyi görmesi, kulağının iyi işitmesi ve hareketini sınırlayacak bir engeli olmaması gerekir. Boyunun çok uzun olmasına gerek yoktur. Kısa boylularda yakın koruma olabilir fakat korumada hangi görevde olması önemlidir. Koruma olayında görevler ve kollar vardır. Kişinin yapabileceği kendi meziyetlerine göre olan kolları seçip orada koruma olabilir.

#yakınkoruma
#yakınkoruma

Yakın Koruma Silah Taşıyabilir mi?

Yakın koruma görevlilerinin silah taşıyıp taşıyamayacağı, ülke yasalarına ve yerel düzenlemelere bağlıdır. Bazı ülkelerde yakın koruma görevlileri silah taşıma iznine sahip olabilirken, diğerlerinde silah taşıma konusunda daha sıkı kurallar geçerlidir veya silah taşıma tamamen yasaktır.

Silah taşıma izni olan yakın koruma görevlileri, genellikle eğitimli ve lisanslı profesyonellerdir. Ancak, her durumda, silahın taşınmasıyla ilgili belirli protokoller ve kurallar geçerlidir. Bu, belirli bir eğitim ve sertifikasyon gereksinimlerini içerebilir, ayrıca düzenli olarak silah kullanma becerilerini göstermek ve yenilemek gibi gereklilikleri de kapsar.

Yakın koruma hizmeti sağlayan bir firma veya birey, hizmet sundukları bölgenin yasalarına tam olarak uyum sağlamak zorundadır ve genellikle yerel düzenlemelere bağlı olarak silah taşıma izni almak için ilgili mercilere başvururlar. Bu nedenle, silah taşıma konusundaki yetkililik ve izinler ülkeye ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

5188 sayılı kanunun 8.maddesi ”c” bendine göre; geçici olarak, komisyon kararı ve valilik oluru ile silah taşıyabilir, ”Koruma ve Güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar.

Yakın Koruma Nasıl Olunur?

Yakın koruma adayı, 5188 Sayılı Kanun’a uygun özel güvenlik sertifikası alabilmek için devletin düzenlediği sınavlardan en az 70 puan almalı, silahlı 120 saat ya da silahsız 90 saat yakın koruma eğitimini başarıyla tamamlamalıdır.

Yakın koruma eğitimlerini almak ve bazı istenen zaruri şartları yerine getirmelisiniz. Mutlaka üniversite mezunu olmanız gerekmez. Yakın koruma eğitimi veren kurumların eğitimini almanız gerekmektedir. Yakın dövüş eğitimi ve silah eğitimine sahip olmak yakın korumalık yapabilmek için istenen en önemli şartlardır. Hatta yüzmeyi bile çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Korumaya kalktığınız kişi yüzmek isterde boğulma tehlikesine karşıda onu korumanız gerekeceği için mutlaka iyi yüzücü olmanız gerekmektedir.

Yakın koruma olabilmeniz için mutlaka özel sertifikanızın olması gerekiyor. Bunun içinde devlet ya da özel kurumlardan yakın koruma eğitimini almanız ve iyi derecede bitirmeniz gerekiyor. Yakın Koruma Nasıl Olunur?

Yakın Korumalar Nasıl İş Bulabilir?

Yakın Korumalar Nasıl İş Bulabilir
Yakın Korumalar Nasıl İş Bulabilir

İşi bulabilmesi için öncelikle yakın koruma işine hakim olması gerekir. İş adamı koruması olmak isteyenlerin işadamı koruma ilanlarını takip etmesi gerekir. Ya da siyaset adamını korumak isterse o dalda açılan ilanlara, iş alımlarını takip etmek ve başvurmak gerekir.

 1. İş İlanlarına Başvuru: İş arama sürecinde, güvenlik firmalarının web sitelerini, iş ilanı sitelerini ve iş bulma platformlarını düzenli olarak kontrol ederek yakın koruma görevlisi pozisyonları için ilanlara başvurabilirsiniz. Ayrıca, kolluk kuvvetleri, hükümet ajansları veya özel güvenlik firmalarıyla doğrudan iletişime geçerek iş fırsatları hakkında bilgi alabilirsiniz.
 2. Ağ Kurma: Sektördeki profesyonellerle ağ kurarak iş bulma şansınızı artırabilirsiniz. Bu, profesyonel topluluklara katılmak, endüstri etkinliklerine katılmak veya sosyal medya platformlarında sektörle ilgili kişilerle bağlantı kurmak gibi çeşitli yolları içerebilir.
 3. Özgeçmiş ve Kapak Mektubu Hazırlama: İş başvurularınız için dikkat çekici bir özgeçmiş ve etkili bir kapak mektubu hazırlayın. Yakın koruma görevlisi olarak sahip olduğunuz eğitim, deneyim ve becerileri vurgulayın ve işverenin ihtiyaçlarına nasıl uyum sağlayabileceğinizi belirtin.
 4. Mülakatlara Hazırlık: İş görüşmelerine çağrıldığınızda, iyi bir izlenim bırakmak için mülakatlara iyi hazırlanın. Sektörle ilgili sorulara ve senaryolara hazırlıklı olun ve işverenin güvenlik gereksinimlerini nasıl karşılayabileceğinizi açıklayın.
 5. Referanslar: İş başvurusunda bulunurken referanslarınızı hazır tutun. Geçmiş işverenleriniz veya eğitmenlerinizden referans alabilirsiniz. Güçlü ve güvenilir referanslar işverenlerin dikkatini çekebilir.

Kimler Yakın Korumaya İhtiyaç Duyar?

Siayaset içinde olan kişiler, birçok önemli kişi ve kişiler, işadamları Yakın Korumaya ihtiyaç duyabilir. Ayrıca, zarar görme riski altında olan herhangi bir kişinin, kısa veya uzun süreli olarak kendisine yardımcı olması için bir Yakın Koruma görevlisine ihtiyacı olabilir. Yakın Koruma görevlilerinin desteğine ihtiyaç duyanlara ilişkin bazı örnekler verelim:

 • Kraliyet aileleri,
 • Politikacılar,
 • Devlet adamları ve diplomatlar,
 • Müzik, film, TV veya spor ünlüleri ve aileleri,
 • Potansiyel olarak tehlikeli veya düşmanca yerlere giden yüksek profilli kişiler,
 • Tartışmalı haberlere yer veren gazeteciler,
 • Avukatlar,
 • Hakimler ve bazen Jüri üyeleri,
 • VIP’ler,
 • Diğer yüksek profilli medya kişilikleri Yakın Koruma ihtiyacı duyan önemli kişilerdir.

Korumalar sizi hangi tehditlerden korur?

Yakın Koruma görevlileri, müvekkillerini zarardan korumaktan sorumludur.

Ne yazıkki bazı insanlar kendilerini korumakta oldukça aciz ve savunmasızdırlar. Her ülkede suçlar hemen hemen aynı olaylardan oluşmaktadır. Bu yüzden korumalarında kişileri savunma yöntemleri ve aldıkları eğitimler benzerlik taşır. Bazı bireylerin mağdurluğu bazılarına göre daha fazladır. Böylelikle bu kişiler korunmaya muhtaçtır. Örneğin çok sayıda takipçisi olan ünlüler veya uluslararası politika yapıcılar günlük yaşamlarında yakın korumaya ihtiyaçları daha fazladır. Bu kişiler doğrudan tehdit almış olabilme yüzdeleri çok fazladır. Yakın Koruma, sizi aşağıdakiler gibi tehditlerden koruyabilir:

 • Aşırı hevesli hayranlar,
 • Potansiyel takipçiler,
 • Doğrudan veya dolaylı tehditler,
 • Gözetleme ve takip eden takıntılı kişilerden,
 • Terör örgütleri,
 • Organize suç,
 • Siyasi rakiplerden koruyabilir.

Yakın Koruma Olma Şartları Nelerdir?

Yakın koruma olma şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Bedenen ve ruheen sağlıklı olmak,
 • Özellikle göz ve kulak sağlığı iyi olmalı,
 • İstenen fiziki yeterlilikleri karşılıyor olmak,
 • Türkiye vatandaşı olmak,
 • Lise veya dengi kurumdan mezun olmak,
 • Herhangi bir suç kaydının bulunmuyor olması,
 • Katıldığı özel güvenlik sınavından başarı sağlamak,

Yakın Koruma Eğitimleri Nasıl Olur?

Yakın koruma eğitimi, yaya, elektronik ve araçlı koruma hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesini sağlamaktan geçer. Yakın Koruma Eğitimlerinde; ilkyardım eğitimi, terör eğitimi, patlayıcı madde eğitimi, ileri sürüş teknikleri eğitimi, silah-tabanca bilgisi ve atış eğitimi verilmektedir. Yakın Koruma Eğitimlerinde adaylara ileri atış teknikleri yaptırılarak başarı oranları ölçülmekte, %70 ve üzerinde başarı oranına sahip olan adaylar yeterlilik testinden geçerek yakın koruma olmaya hak kazanmaktadır.

Yakın Koruma İş İmkanları Nelerdir?

Yakın koruma eğitimini başarıyla tamamlayıp sertifikasını almış kişiler için iş olanakları oldukça fazladır. Aşağıda bir kaç iş dallarını sıraladık.

 • Devlet bankaları,
 • Özel bankalar,
 • Devlet hastaneleri,
 • Özel hastaneler,
 • Alışveriş merkezleri,
 • Gezi ve park alanları,
 • Kişiye özel ev veya ofisler,
 • Korunma gerektiren kişiler,
 • Ticaret merkezleri gibi alanları saralayabiliriz.

#yakınkorumanedir #yakınkoruma

Benzer Haberler
Cevap Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezleri kullanmaktayız. Kabul ediyorum.Çerez Politikamız